Garantie

Garantie van 10 jaar.

 

De fabrikant geeft een garantie dat het CORKwall product vrij van materiaal- en fabricagefouten zijn gedurende een periode van 10 (TIEN) JAAR vanaf datum factuur. Indien bewezen is dat er een gebrek onder deze garantie bestaat, zal de fabrikant de defecte CORKwall vervangen of zal het de productkost vergoeden.

 

De beslissing om het product te vervangen of teruggave van het product zal uitsluitend de verantwoordelijkheid van de fabrikant zijn en de koper kan alleen een beroep doen op deze middelen met betrekking tot het defecte product. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de kosten van het verwijderen van het defecte materiaal, vervanging van het product, en alle handelingen in verband met de installatie.

 

De CORKwall garantie is niet van toepassing en bijgevolg, is er geen vervanging of terugbetaling van het product, als het beschadigd is door (1) een andere installatie dan dewelke zijn aanbevolen door de fabrikant (2) ongeval, slecht gebruik, misbruik, of overmacht, (3) onregelmatigheden van de ondergrond, (4) hydrostatische druk, temperatuur en / of extreme vochtigheid en / of (5) onbevoegde wijzigingen of reparaties.

 

Dit is een gelimiteerde garantie. Geen enkele andere garantie, expliciet of impliciet, wordt gegeven, behalve zoals hierin vermeld. Aansprakelijkheid voor schade, indirecte, incidentele of gevolgschade, zal niet aanvaard worden.

Sommige landen staan de uitsluiting of beperking van impliciete garanties of onbedoelde schade, of als een consequentie daarvan, waardoor de bovenstaande beperking of uitsluiting niet in uw geval van toepassing zijn.

 

In geval van twijfel neemt u contact op met de leverancier / fabrikant.