Neem contact met ons op!

Ons kantoor

 

bedrijfsgebouw

 

CorkSol. Nederland

Euklaasdijk 28
4706 JA Roosendaal
Nederland

 

T +31 (0)165 74 50 51
E: info@corksol.nl

Velden met een asterisk (*) zijn verpicht


Disclaimer

 

Toepassing

 

Door deze website te raadplegen en op eender welke manier ermee te interageren, verklaart u zich automatisch akkoord met onderstaande voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

 

Contactgegevens

Corksol Nederland
Euklaasdijk 28
4706 JA Roosendaal
Nederland

T +31 (0)165 74 50 50
E: info@corksol.nl

 

Aansprakelijkheid

 

CorkSol. besteedt grote zorg aan de inhoud van de website en streeft ernaar dat deze informatie zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Toch kan het gebeuren dat gegevens van onze lokale verdelers en installateurs veranderen zonder dat CorkSol. hiervan op de hoogte is. CorkSol. kan bijgevolg in geen enkel geval aansprakelijk worden gehouden, indien de geboden informatie niet juist blijkt te zijn.

Deze site is bovendien louter als informatiebron opgesteld, het is geen basis voor specifieke doeleinden en er is geen garantie voor haar nauwkeurigheid of volledigheid. Een vermelding van een product of dienst op deze site mag niet worden beschouwd als een verkoop- of leveringsaanbod. Voor elke aankoop van de door u gewenste producten en/of diensten moet u informatie inwinnen over de beschikbaarheid en de geschiktheid.

CorkSol.bvba, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen, schadegevallen of kosten die voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van deze site of enige andere ermee gekoppelde site, met inbegrip van – maar niet beperkt blijvend tot – winstderving, onrechtstreekse of incidentele schade of bedrijfsschade.

CorkSol. bvba aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van informatie op deze website en verwerpt elke verantwoordelijkheid voor elk initiatief dat de gebruiker op basis van de informatie op deze website zou kunnen nemen.

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten leiden in geen enkel geval tot het recht op financiële compensatie.

CorkSol. bvba streeft naar een website met nauwkeurige en geactualiseerde informatie. Illustraties, foto’s, figuren, kleuren, grafieken en technische gegevens op deze site zijn niet bindend. Er kunnen ook fouten in de gegeven informatie sluipen.

CorkSol. bvba geeft geen garantie voor de correctheid of verstaanbaarheid van de op de site gegeven informatie.  Wij behouden ons het recht voor de informatie op deze site zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te verbeteren wanneer wij dit gepast achten.

 

Toegang

 

Deze website is toegankelijk voor recente computers waarop courante software geïnstalleerd staat. De organisatie waarborgt echter geen compatibiliteit en kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor het niet kunnen bereiken van de website.

Het is verboden om toegang te forceren tot delen van deze website die niet publiekelijk zichtbaar zijn. Het is eveneens verboden de website aan te passen, zaken toe te voegen of te verwijderen, op welke manier dan ook.

 

Copywriting

 

Copyright © CorkSol.
Alle rechten voorbehouden.

Alle teksten, documenten en beelden zoals gebruikt op de website zijn eigendom van CorkSol.. Uittreksels van deze site mogen enkel voor niet-commerciële, informatieve en louter persoonlijke doeleinden worden afgedrukt, gedownloaded naar een harde schijf of verspreid onder derden en op voorwaarde dat het copyright op elk uittreksel wordt overgenomen.
Het is niet toegestaan om gegevens van deze sites gedeeltelijk of volledig te reproduceren en/of te publiceren. Het zonder voorafgaande toestemming gebruiken van informatie van deze website, voor wat voor doeleinden dan ook, is strafbaar.

Privacy & cookie policy

 

Privacyverklaring

 

De persoonsgegevens die via de particuliere of professionele website worden verzameld, worden enkel door CorkSol. verwerkt voor het toezenden van informatie over onze activiteiten.

 

Wat andere derde partijen betreft, maken wij jouw informatie enkel bekend als je daarvoor toestemming hebt gegeven of als wij wettelijk verplicht zijn dit te doen of indien het noodzakelijk is met het oog op of in samenhang met gerechtelijke stappen of om wettelijke rechten uit te oefenen of te verdedigen.

 

CorkSol. is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid ervan.

 

U beschikt over het recht alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen in te zien. Eventuele onjuiste of onvolledige gegevens kan u laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kan  u zich best rechtstreeks tot de beheerders van de website wenden en hen de nodige contactgegevens bezorgen.

 

Onze contactgegevens zijn:

Corksol Nederland

Euklaasdijk 28
4706 JA Roosendaal
Nederland

T +31 (0)165 74 50 50
E: info@corksol.nl

 

Cookies

 

CorkSol. maakt gebruik van technologie die doorgaans aangeduid wordt met de term “cookies”, om de website te beheren en ervoor te zorgen dat zij de functies biedt die u ervan verwacht. Cookies zijn kleine bestanden die wij naar uw computer sturen en waar we later naar kunnen teruggrijpen. Het kunnen sessiegebonden of blijvende cookies zijn en ze kunnen technologieën gebruiken als JavaScript en Flash. De websites van CorkSol. maken gebruik van ‘cookies’ om informatie over o.a. uw browsertype, besturingssysteem, geografische locatie, en het gebruik van onze websites in kaart te brengen. Cookies helpen ons uw gebruikservaring op onze website zo vlot en relevant mogelijk te maken. De verkregen informatie zal niet buiten CorkSol. gebruikt worden.

 

Als u deze cookies wenst te verwijderen, dient u de handleiding van uw browser te raadplegen. Binnen uw browser beschikt u eveneens over de mogelijkheid uw instellingen omtrent deze cookies te configureren. Zo kan u de browser configureren dat deze het gebruik van cookies verhindert, dat deze u steeds waarschuwt wanneer er een cookie wordt aangemaakt of dat de cookies nadien van uw harde schijf verwijderd worden.

 

Wijzigbaarheid

 

De Privacyverklaring wordt geregeld aangepast, ze werd het laatst gewijzigd op 05 januari 2015. Telkens we dit zullen doen, veranderen we de datum op de Privacyverklaring om aan te geven dat er een update plaatsvond. We behouden ons het recht voor om onze informatieprocedures en de voorwaarden van de Privacyverklaring te wijzigen, en om de veranderingen toe te passen op alle informatie die we over u ter beschikking hebben. Door deze website te gebruiken, aanvaard u alle voorwaarden van de Privacyverklaring zoals gesteld op het moment van gebruik. Bij elke toegang tot deze website nadat de Privacyverklaring veranderd is, word u geacht kennis genomen te hebben van de wijzigingen en ze te aanvaarden. We behouden ons het recht voor om op ieder moment wijzigingen aan te brengen.